O AUTOROVI WEBOVEJ STRÁNKY - SVBLena_sd

Prejsť na obsah

O AUTOROVI WEBOVEJ STRÁNKY

Autor webovej stránky sa s problematikou správy bytových domov dlhodobo oboznamoval počas výkonu volených funkcií :

člen rady "Členská samospráva bloku Lena , OSBD Poprad"         -  od  23.09.1992 do 09.03.1995
predseda "Členská samospráva bloku Lena , OSBD Poprad"         -  od  09.03.1995 do 30.04.2006
predseda "Spoločenstvo vlastníkov bytov bytového domu Lena"  - od 01.05.2006 do 18.02.2019

Pri svojej činnosti vo volených funkciách pre správu bytových domov aktívne využíval získané  praktické informácie a zručnosti z  výkonu pracovných pozícií :

- samostatný technický pracovník technickej prípravy MaR , EPS , GIS v  technicko - investičnom úseku v Chemosvit a.s. Svit  od 01.07.1975 do 30.06.2009
- projektant MaR v Prochem Svit a.s.  od 01.07.2009 do  15.02.2013 s oprávnením projektovať protipožiarné zariadenia ( elektrická požiarna signalizácia, hlasová signalizácia požiaru ).
- projekčné a iné činností podľa živnostenského oprávnenia  od 16.02.2013 do 01.11.2013

Neoddeliteľným zdrojom informácii bolo odborné  vzdelávanie z vlastných zakúpených písomných podkladov :

- odborná technická literatúra pre oblasť :
   a/ stavebná činnosť ( tepelná ochrana budov , požiarna ochrana , odborná spôsobilosť v elektrotechnike a pod. )
   b/ projektovanie ( Geografické informačné systémy , CAD systémy , silnoprúdové a slaboprúdové zariadenia , MaR )
   c/ programovanie  ( HTML , MySQL , PHP , JavaScript , progr. jazyky a pod. )
   d/ správa byt. domov , komentáre  k bytovému zákonu ,  GDPR a ochrana os. údajov
- odborné časopisy pre oblasť správy bytových domov
- technické normy
- zákony a vyhlášky zverejňované v Zbierke zákonov

Autor webovej stránky je od februára 2019 ako fyzická osoba členom "Združenie pre lepšiu správu bytových domov".
Autor webovej stránky má v súkromnej odbornej technickej knižnici  knihy , odborné časopisy a technické normy z oblasti správy bytových domov , ktoré sú vhodné pre účely ďalšieho vzdelávania členov orgánov spoločenstiev  :

ZLEPŠOVÁK
( časopis ZLSBD )
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
( časopis V.O.Č. Slovakia )
SPRÁVA BUDOV
( časopis JAGA )
(c) 2007-2023 Šaling Ladislav , Poprad , Slovensko , EU
Náklady spojené s vlastníctvom európskej domény stránky a programovýn vybavením pre vytváranie stránky sú uhrádzané z osobných finančných zdrojov autora webovej stránky .
Webová stránka "www.svblena.sk" je oficiálnym webovým sídlom Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena , Moyzesova 2811/15 , 05801 Poprad , IČO : 42033161
Návrat na obsah